BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Baróti Kálmán (?, ? – Huszt, 1739. ápr.) ref. →esperes. Nagyenyeden tanult s onnan külföldre menvén, 1715. aug. 10-től a franekeri egyetemen folytatta tanulmányait. Innen 1716 vége felé tért haza s mindjárt 1717-ben lelkészi állást vállalt Fehérgyarmaton, ahonnan 1721-ben Hosszúmezőre választották meg. 1734-ben esperese lett a →máramarosi egyházmegyének s mint ilyen, 1735-ben Husztra ment papnak. – Műve: Exercitatio theologica de auri generatione, locis, nominibus, generibus atque allegorica eorum significatione. Franeker, 1716. Gyászverset írt a →Pápai Páriz Ferenc halálára (1717.).