BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Nádudvari K. András (Nádudvar, 1602. v. 1603. – ?, ?) ref. lelkész. Debrecenben tanult, hol 1624. júl. 19-én lépett a nagyobb tanulók sorába. Majd 1630 nyarán külföldre indult és 1631. márc. 14-én a leideni, ugyanezévi jún. 21-én a franekeri, 1632. nov. 6-án a groningeni egyetemre iratkozott be. Hazájába visszajőve, 1635 elejétől →rektor volt Debrecenben, ahonnan azonban vagy 1636-ban, vagy 1637-ben eltávozott valahova lelkésznek. Mint ilyen, 1643-ban Szászvárosban működött s 1655-ben is ott volt még. – Műve: De sacro-sancto adorandae unitatis ac venerandae trinitatis mysterio. (Franeker, 1632.)