BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Liszkai István (?, ? – ?, ?) ref. lelkész, Debrecenben tanult, hol 1659-ben kezdte a felsőbb osztályokat. Innen Nagyecsedre ment →rektornak, majd külföldre is ellátogatván, 1665. aug. 2-án a franekeri, 1666. okt. 26-án a groningeni, 1667-ben az utrechti egyetemre iratkozott be hallgatóul. Hazajőve, előbb Olaszliszkán, 1677-ben Bihardiószegen lett pap. hol 1686-ig működött. – Műve: De ecclesiae romano-catholicae haeresi. (Franeker, 1665. vagy 1666.) Üdvözlő verset írt →Liszkai Pap Andráshoz (1667.), gyászverset a →Köleséri Sámuel (1683.) és →Felvinczi Sándor (1686.) halálára.