BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Bánffyhunyadi Ferenc (Bánffyhunyad, 1656. v. 1657. – ? ?) ref. lelkész. Előbb valószínűleg Nagybányán tanult, de 1675. jún. 13-án Debrecenben subscribált. Miután 1681 nyarán →seniora volt a kollégiumnak, e hivatala befejeztével külföldre ment s 1682. márc. 11-én a leideni, azévi aug. 19-én a franekeri egyetemre iratkozott be. További sorsa ismeretlen. – Művei: De confoederatione et beatitudinis fidelium restitutione in statu gratiae. (Franeker, 1683.) Gyászverset írt a →Martonfalvi György halálára (1681.).