BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Keresztesi Pál (Debrecen, ? – Debrecen, 1734. jan. 26.) ref. lelkész. Debrecenben tanult, 1711. jún. 6-án levén →togatussá. Innen 1720-ban Nagykőrösre ment →rektornak, majd ellátogatott külföldre, hol 1721. aug. 25-én a franekeri egyetemre iratkozott be, melyen az 1723–24. tan-évben orvostanhallgató levén, 1725. jan. 25-én orvosdoktorságot szerzett. Ez évnek második felében hazatérve, valószínűleg orvosi gyakorlattal foglalkozott, míg 1730-tól lelkész volt Nagykőrösön. Innen 1733-ban Debrecenbe vitték ispotályi papnak. – Theol. művei: Dissertatio med.-theol. complectens historiam medicam gentis Hebraeae ex libris V. T., necnon personas S. S. praxin med. exercentes, maxime sub initiis N. T. (Franeker, 1725.) De utilitate ac necessitate medicinae in S. S. interpretanda, tam in genere, quam in specie in illustri loco Jobi X. 8–12. explicando. (Uo. 1725.) Exegesis vexatissimi loci Eccl. XII. l-7., ex quo ulterius demonstratur summa medicinae utilitas ac necessitas in S. S., praecipue in h. l. interpretando (Az előbbinek második része). (Uo. 1725.) Gyászverset írt Coetier (1725.) és Latané (1726.) franekeri professzorokról.