BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    

Debreceni Gele János (Debrecen, ? – ?, ?) ref. lelkész. Debrecenben tanult, hol 1651. júl. 16-án jutott a felsőbb osztályok elsőjébe. Külföldre menvén, 1658. jún. 7-én Franekerben, 1659. szept. 2-án Groningenben iratkozott be egyetemi hallgatónak. Hazájába visszatérte után előbb Vámospércsen, 1662-ben Bihardiószegen foglalt el lelkészi állást, s ez utóbbi helyen 1667-ben még ott volt. – Műve: De cognitione Dei naturali. (Franeker, 1659.) Respondeált még a „De decreto, consilio et creatione Dei” (1658). tárgyaló vitán.